DE EN RU HE

זרקור תודות

הפרויקט “זרקורים על המבורג היהודית” התבצע הודות לתמיכה נדיבה שהתקבלה מאת

פרופ’ ד”ר לשם כבוד הנלורה גרֶבֶה
סנטורית כבוד של אוניברסיטת המבורג

 

פרופסור ד”ר לשם כבוד הלמוט גרֶבֶה
סנטור כבוד של אוניברסיטת המבורג

“הזרקורים” הם תערוכה וירטואלית שאפשר להסתכל בה צעד אחרי צעד, עמוד אחרי עמוד, או לפי בחירת סדר אישי. אנו רוצים

לציין לשבח את דן אלינה, אשר בשעתו היה אחראי על האינטרנט באוניברסיטת בר- אילן ועמד לצידנו בעצה ובמעשה.

המילה “תערוכה” פירושה סדרת תמונות וצילומים רבים. לכבוד לנו לציין את שמותיהם של האנשים והמוסדות שעזרו לנו להשיג את החומר הוויזואלי.

ציון מקורן של התמונות ליד כל אחת ואחת מהן היה גורם לעומס יתר ולבלבול, ולכן נביא בהמשך רשימת שמות כללית של אלה שמסרו לנו תמונות וצילומים ל”זרקורים” השונים.

אם תרצו לדעת מנין קיבלנו תמונה זו או אחרת או אם אתם מעוניינים לקבל רשות לשימוש בתמונות כלשהן –

בלי לפגוע בזכות יוצרים – אנו מבקשים שתפעלו כדלהלן:

  • ציינו באיזה “זרקור” נמצאת התמונה המבוקשת
  • ציינו את הכותרת (או את הכיתוב) של התמונה
  • כיתבו (מכתב או E-MAIL) ליוצרת הסדרה

 

gillism@mail.biu.ac.il

במידה ותתקבל הסכמת הבעלים, יתן מכון קרליבך את האישור בכתב לשימוש בתמונה המבוקשת.


ואלה שמותיהם של אלה שהשאילו או תרמו את התמונות:

“זרקור” מס’ 1 – רמת וילהלמינה (Wilhelminenhoehe):

רוב הצילומים שייכים למנהלת מכון קרליבך, אחרים התקבלו מהארכיון הממשלתי בהמבורג,
באדיבותו של מר יורגן זילֶמן.

“זרקור” מס’ 2 – בית חרושת למצות בהמבורג – מצות עגולות:

רוב התמונות הן מאוספו של מר אלפרד בנימין, קליפורניה. כמה תמונות הגיעו ממשפחות כץ וצאנווירט, ניו יורק, אחרות מגברת פרובין, המבורג, וכן מהארכיון הממשלתי בהמבורג, בעזרתו של מר יורגן זילֶמן.

“זרקור” מס’ 3 – מפעלי ההולזציה:

רוב התמונות התקבלו מפרופסור ד”ר דוד נֶלקֶן, תל אביב, ומאת עליזה בתמור ז”ל, מקיבוץ כברי.

“זרקור” מס’ 4 – אגודת התרבות ותנועות הנוער בהמבורג:

רוב התמונות התקבלו מאת אלפרד בנימין, קליפורניה; תמונות אחרות שייכות למנהלת מכון יוסף קרליבך.

“זרקור” מס’ 5 – בילוי של יום אחד על אניית פאר, 1937 (אנגלית):

תודתנו המיוחדת נתונה למר ניגֶל בוברוף, אנגליה, הבעלים של התמונות ומחבר הסיפור באנגלית: “בילוי של יום אחד על האונייה ‘ארנדורה סטאר’”.

“זרקור” מס’ 6 – אלטונה דאז – בעיניה של ילדה יהודיה

קיבלנו את כל גלויות הדואר מגב’ אינגֶבורג הַס, אלטונה. היה זה הרעיון שלה להמחיש ולקשט את הטקסט של פרופ’ גיליס-קרליבך בגלויות המתאימות.

“זרקור” מס’ 7 – … היוֹ היוּ שני אחים, ולטר ולוץ – על משפחה שאורה כובה

רוב התמונות היו של מר ורנר פלוקֶן ז”ל מהמבורג, אשר הוריש אותם למכון קרליבך. מסמכים אחדים הם של מנהלת מכון יוסף קרליבך.

“זרקור” מס’ 8 – לוטה קרליבך – זרקור שהתחיל בברלין…

כל התמונות והמסמכים הם בחזקתה של מנהלת מכון יוסף קרליבך. עלינו לציין שיצירת “זרקור” מיוחד זה התאפשרה הודות לעזרתה הנדיבה של שגרירות גרמניה בישראל.

אנו מבקשים להביע לשגרירות את תודתנו המיוחדת.

“זרקור” מס’ 9 – הרב ד”ר יוסף קרליבך – אישיות נכבדה

זרקורים על חיים סוערים:

רוב התמונות התקבלו מאת הרב שלמה קרליבך, ניו יורק, תמונות אחרות שייכות למנהלת מכון יוסף קרליבך. מספר תמונות, כולל הקולאז’ים, התקבלו מאת מר אלפרד בנימין, קליפורניה.

הרב קרליבך בבית הכנסת: :

רוב התמונות הן של מנהלת מכון יוסף קרלבך ושל אלפרד בנימין, קליפורניה; כמה מהן התקבלו מהקהילה היהודית בשטוקהולם ומן הארכיון הממשלתי בהמבורג, בעזרתו של מר יורגן זילֶמן.

מבט לתוך הטרגדיה::
מבט לתוך הטרגדיה:

אנו רוצים לציין בתודה את שמותיהם של שני אנשים נוספים בקשר ליצירות אומנות מקוריות:
אורי שלו מחיפה יצר קומפוזיציה מאבנים מהיער ליד ריגה.
גינטר דמינג מקלן הוא היוצר המקורי של אבני הנגף.

אנו מביעים את תודתנו העמוקה לכל התורמים והמשאילים על עזרתם.

הבעת תודה מיוחדת והערכה למעצבי סדרת ה”זרקורים”,
תמרה וגל בונדרבסקי – Fotobookim.com

פרופסור מרים גיליס-קרליבך

ראש מכון יוסף קרליבך

מייצרת הסדרה “זרקורים על המבורג היהודית”.