DE EN RU HE

 

בתערוכה וירטואלית זו ברצוננו לשפוך אור על העבר היהודי בהמבורג.

אין אנו מתיימרים להראות מבט מקיף על תולדות יהודי המבורג או להציג את החיים היהודיים שפעם התקיימו בהמבורג באופן שיטתי.

בחירת נושאי ה”זרקורים” נעשתה על בסיס תמונות אותנטיות שהגיעו לידינו במשך השנים ולעולם לא פורסמו. התמונות התווספו באופן אקראי ולכן כל “זרקור” שונה מחברו בכמות, איכות וגודל התמונות. לשמחתנו עלתה בידינו לקבוע רקע מדויק לכמעט כל תמונה שמופיעה בתערוכה זו.