DE EN RU HE
לוטה קרליבך-פרויס - זרקור שהחל בברלין...
ברלין 1942-1900 ליד ריגה

מי הייתה לוטה קרליבך?

ליתר דיוק: אלישבע חנה (שרלוטה-הלנה) קרליבך לבית פרויס.
ברלין, 16 בדצמבר 1900 עד 26 במרס 1942 ביערות ביקרניקי ליד ריגה.
לוטה קרליבך היא האם המייצגת את כל אותן האמהות שגורלן בשואה לא כתוב בשום מקום.

 

ציטוט מתוך מאמר בעיתון היהודי-גרמני “Die Laubhütte”, 1934:

האם היהודייה
מאת הרב ד”ר יוסף קרליבך
“… ההתרחשויות על במת ההיסטוריה הגדולה… הן אינן מקורות החיים האמיתיים, הן אינן היוצרות האמיתיות של הזרימות העוצמתיות של החיים. אלו נמצאות במעמקים. הן טמונות בסוד יצירת האדם, בסודם של חיי המשפחה, והאם היא היא עמוד התווך המרכזי.”
 

י.ק.


ציטוט מתוך אחד המכתבים של לוטה לחברתה קֶרי מולר, אפריל 1939:

“… עד אשר יצלצלו פעמוני השמחה שיבשרו לנו על האיחוד – למרות הכל.”

אך נקדים ונאמר –
פעמוני האיחוד לא צלצלו אז, והם גם לא יצלצלו לעולם.
אבל כך כתבה וחשבה לוטה קרליבך – בגעגועיה ובמִרצה, בחוש ההומור שלה ובתקוותיה, עד לדמעותיה האחרונות ב-26 במרס 1942.
נעלה כעת את זיכרונה והיא תדבר אלינו מתוך תמונות ומכתבים.


להמשך סיפור התמונות

לעמוד הבית