DE EN RU HE
... היוֹ היוּ שני אחים, ולטר ולוץ  
על משפחה שאורה כובה

א. משפחת ליכטהיים, משפחה בעלת שם זוהרלמעשה הכרנו אותם, את שני האחים, כ’ולטרלה ולוּצלה’, כפי שקראה להם אמם האוהבת, מרגרטה ליכטהיים לבית מונש. הם גרו לא רחוק מהקרליבכים בשדרת פלמיילה היפה שבאלטונה, שם פגשנו אותם לעתים קרובות; וגם שתי האמהות היו חברות. האב, גאורג שמעון ליכטהיים, היה המנהל של מפעלי הגז והמים באלטונה ושמו הלך לפניו בכל האזור. אך בשנת 1933 הוא הושעה מתפקידו בשל “זיהום יהודי” של מפעלי המים; מספר שנים לאחר מכן הוא נפטר לנגד עיניו של בנו ולטר. וכך תיאר את המקרה הרשם מטעם הרייך:

“מר גאורג ישראל ליכטהיים, מנהל מחוץ לתפקיד של מפעלי הגז והמים, בן דת משה, מת בדירתו ב-5 בספטמבר 1939 בשעה 4:30… הכול נרשם על פי עדותו בעל פה של הבן ולטר ישראל ליכטהיים… המודיע על המקרה הזדהה באמצעות תעודה מזהה. הוא העיד שהיה נוכח בשעת פטירתו של אביו. הקריא, אישר וחתם:

ולטר ישראל ליכטהיים.”

ובכן, ולטר, שלא מלאו לו עדיין 18 שנים, היה העד בשעה טראגית זו וחתם בכתב ידו היפה והציורי את שמו ולידו את השם הכפוי ‘ישראל’, בשעה שהתעודה המזהה – שגם היא נכפתה על היהודים – אישרה את פרטיו האישיים.


לעמוד הבא
Start
לעמוד הבית