DE EN RU HE
אגודת התרבות ותנועות הנוער בהמבורג  
 

א. לקט רסיסים מתרבות שפעם פרחה

 
אגודת תרבות ותנועות נוער! תרבות ונוער! איזה צליל נפלא יש למילים אלו. זהו צליל כה מבטיח וכה רב-משמעותי. אך כשנצרף למושגים אלה את התואר “יהודי” – היכן הם נמצאים היום? הנוער היהודי והתרבות היהודית, היכן נמצא היום את תנועות הנוער ואת אגודת התרבות היהודית לשעבר בהמבורג?

אמנם חקרו את תנועות הנוער ואת אגודות התרבות בצורה מדעית, ניתחו את הוויכוחים בעד ונגד, אבל בזיכרון העיר – החל בעבר הקשה והגורלי משנת 1933 וכלה בהווה עם עין לעתיד – הזרקורים הולכים ונחלשים; הם כבר אינם מאירים אל תוך ההיסטוריה של תרבות ונוער יהודיים בהמבורג. רק מדי פעם נופל
האור על העבר:

  • ואז נזכרים פתאום באיזה שם,
  • ולפתע צצים במקרה כמה צילומים
  • או דף גזור ממאמר בעיתון ישן;
  • כאן ציטוט מתולדות הימים ההם,
  • שם נמצאות תמונות של קבוצה עליזה
  • או פרסומת דהויה –

אלו השאריות היקרות של תרבות שפעם פרחה, של פעילות נוער דינמית ושל קבוצת ילדים שמחים – אם כקהל נלהב או כמשתתפים פעילים – חברי תנועות הנוער היהודיות וחברי אגודת התרבות היהודית.

Weiter
לעמוד הבא
Start
לעמוד הבית